תבהי בי.

תבהי בי כמו שלא בהית מעולם, בעולם
ואולי תראי את תוכתוכי הפנימי- עולמי
זה אני, מסתכל ורוצה גם לבהות-  בך.