היא לא מפסיקה. מתחילה משהו מסיימת ועוברת לדבר השני. לאתגר הבא. יותר נכון לאטרקציה הבאה. היא לפני שנה סיימה ללמוד. היא למדה באחת האולפנות הטובות ותמיד היתה עסוקה. במה? בהכל! בסניך,היתה חצי קומונרית לקחה הכל לאחריותה תמיד ידעו שהכל מסודר כי היא נמצאת. באולפנא בכלל פרחה והובילה. מכיתה ט' ניבאו לה עתידות: את תהיי קומונרית את תהיי רבנית את תהיי הכל ותעשי הכל. שרות לאומי בכלל לקחה משהו ענק. היתה קומנרית בסניף חבל"ז פ צ ץ!! הכל היה ברור הכל נחמד עשתה מה שציפו ממנה. עכשיו היא בבית מחפשת את הדרך שלה היא פורקת כי כבר כמה שנים היא לא מפסיקה .