למלחמה נַסֵב עורפּנו! כלי תחמושת נחריב; למחרשות נכתשם. על חורבות הפצצות, נרומם עתידנו. לעבר השחר, כציפור ננסק. ממעיני השובה, נלגום דִבשנו; נשים שלום, מעל יגבי המזרע. נקיץ קץ, לשפיכות דמינו: בני ישמעאל ויעקוב, יִשְרוּ שלווה!