מילים שבהמתנה

 

ישנן מילים אותן אין אומרים,

מילים אותן רק מרגישים,

מילים יפות מדי בכדי להיאמר.

ישנן מחשבות גדולות בטרוף,

ישנם צרכים כחלום על מוות מפחיד,

גדולים מדי על מנת להיהפך למעשה.

[ ישנה בלבי שירה שלמה עלייך,

וישנה דמותך עם כל יופיו של היקום:

ואני שותק ]

                                             

                                             חיים נוי

                                             25.3.06