עוד מבט, הבל פה, תווי פנים קפואים-

רגע קט בטרם ש...

היה עוד בחיים.

לב פועם,

רצונות: מלוא מאווים.

כמו:

לעוד מבט,

והבל פה,

תווי פניו אומרים...

22.3.99