כשאני בוכה

עיניי כאלו מתבהרות

ונעשות שקופות יותר

כמו בבכי יש מן ההבנה

חידוש טבול בדמעה

כשאני בוכה

יודעת אני

כי רגע אחד שיעבור

ינסוך חיוך בפניי

ויתן בי כח

וירגיע אותי שמותר לי לבכות

ואין בכך כל רע

גיבורה-חשבתי אותי

כי מאז שרחקת

לא עלה בי הבכי

חלשה-עכשיו אני

כי נתתי לבכי לגעוש בי ולסעור

והחליש והכניע אותי

כי שמתי לו מעצור

עכשיו בכיתי

ועיניי התבהרו פתע

כמו הבנה וידיעה

חברו זו בזו

אל תוך עוצמת הדמעה

מותר לבכות

הבכי לא נועד רק לילדים

שמבקשים שוקולד

ולא משיגים את מבוקשם

הבכי נברא

גם בשביל אנשים כמוני

שמבקשים קצת טוב ושלווה

וקשה היא הדרך

ותלולה

לא אבכה על דבר שאין בו מן השליטה

אבכה על כאב על צער

ואבכה על פרידה