הנה נפלטת שארית השבת

נצטרך לעבור את השבוע על שאריות

של אור ואהבת אינה תלויה.

 

על סף ארמון הערצתך

את מושיטה לי נפש

עטופה מפרפרת בנייר עיתון

מהססת, אני

פוסעת אל החצר הפנימית

למרות שלא נקראתי

.יותר משלושים יום או מעולם

 

לראשונה גיליתי נפש אחות.