עת נפגשנו/חמשיר

 

עת נפגשנו במבט, משהו אמר לעד...

החיים דיברו אחרת, אפלטוניות גם מסגרת.

דור חלף שוב נפגשנו, ומאום-לא התרגשנו.

כיעורה של הגברת נחמני שאחרת.

אך עת נפגשנו במבט: משהו אמר לעד...

                                                                          23.3.99