וזה דברי בתור יוצר
לא מוכר אך נדיר אך ידוע
שמטרתי היא לקצר
את החשמל את הקשרים את הריבוע

שנאה למסגרות היא אך מסגרת
לשירה ולצרחה ולשיגוע
שירה שלי היא רק עוכרת
את השלוה והניבוך והקיבוע.

באג אלפיים. אל פחד
סב קשיש וחביב.
זן נכחד, עם בדיחות, מחוץ לתקציב.

סב אלפיים. קצת רעד
עוד אין זה מכאיב,
מעט ביקורת עצמית לכל מה שסביב.

ברוכים היוצרים תחת שמי האוצרים.
ברוכים הבאים וברוכים העורכים.

(שנים לא שימנתי את חרוזי הדלים. הם יוצאים לי עכשיו מעט חנוקים.
ואני הרי שונא מסגרות. השברו!)