עד אתמול הייתי

מדברת אליכם בשפה זרה

הבטתם בנשמתי המיוסרת

במבט צד השמור למקרים.

שכמותי.

עד שבא והביט בי האיש החכם

מבטו אומר הנהוני הבנה

בשבילי הוא אביר- התרגום

שהניח על מצחי אותיות רקומות אבחנה דקה:

פוסטראומתיות.

היום כולכם מבינים אותי,הנהון רגיש ומתחשב

רגש רחמים מהול בסך הכל

העבר- עליי

והעתיד- עדיין