פרס לנו רוב ירח, את אורו המסוכן, בעורף האויב.

נדדו רוחות וצללים

בין סלעים שנונים

אל עבר אגל הזעה האחרון

שיעלה את החמה

להפסקת האש.