גל מחולל אוושת רוח,
תל שומם בודד
בים ערפילי ליל
וירח מלא ממעל
צופה כאח שומר
עלי משמר עלטה.


ים עננים ניבט
קובר תחתיו אלף,
אלף שנות עבר
ותל עתיק נשקף
רובץ כארי שומר.


ירח מלא ממעל
מביט במבט חכם
מרחק עצום ורב
של אלף שנות עתיד
טמונות במכמני ערפל.


 16.2.04