בחצר ביתי עץ סיגלון כרות הסופה שברה אותו נותר אך גזע וגדם יונה קטנה ואפורה הניחה כף רגלה על ראש גדם העץ ותהי לו לנוחם יונה קטנה ואפורה הביאה קש וזרדים על מנת לבנות קן בגדם העץ הכרות ותהי לו למזור ותחי נפש העץ ויצמח ניצנים ירוקים סביב אותו גדם כרות, סביב קן היונה ויהי לה לסוכך מפני הרעה והסופה