עומרי נתני

אני כותב מנגן ומפחד לטבוע בכל סוג של רדידות

שתיקה

הפיה הטובה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה