עומרי נתני

אני כותב מנגן ומפחד לטבוע בכל סוג של רדידות

הפיה הטובה

שתיקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה