עומרי נתני

אני כותב מנגן ומפחד לטבוע בכל סוג של רדידות

הפיה הטובה

מהות הכלום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה