מנגינת ליל אמש קורצת,מרחפת כענן לא מרפה, כחום שמש נשכחת כטל רענן כסמויה בלב חורש בשירת מחונן ואני רוחף עמה בכנפי מלאך אל מחוזות ילדות מעבר לעמק נשכח עבור בשמי קדרות תוך ברק ורעם תותח אל עצם התהוות והנה הקצתי משנת תרדמה והלחן,שחר העלים השאירני בתדהמה עם שירת מילים המצפים בדממה לבוא לחן הילולים