שחרי אור

במסע

ואז רציתי שתהיה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה