בסיעתא דשמיא

 

זה טבעי

שאין טבע

הוא טובע זה כבר זמן

האם אושיט לו יד

או שמא אעמוד מן הצד

מתעתע הוא כל כך

מושך בחבלי הדמיון

רוצח במזיד

עמלו יורד לטמיון

 

האפסח על שני הסעיפים

טבע ואלוקים

זה לעומת זה

זה או זה

זה וזה

זהה

.זה