הנקודות אולי ברורות אבל החיבורים אינם בהירים אין היגיון מרגיש תלוש אין קו אין ישר הכל אגב או נסתר אין היגיון מרגיש תשוש