אעטור הנזר

לראשך , לשערך

אלטף פעמיים

לחייך.

 

אפרוט על נבל

שירת האהבה,

אחתום בקול עוגב

מתוך הדממה.

 

אצעד צעד

לקראתך.

אקטוף הורדים

אגישם

אל חיוכך