מדבר: חום חול שוקט מישור אין סופי וכבד, רגל כבדה מתרוממת וצועדת הלאה, תחת החום הלוהט. פאטה מורגנה נשקפת מעבר לדיונה משמאל מים וצל משלחת בקרניים אל תוך הדמיון. מים רוצה נפש מחפשת קצת צל ושלווה, עץ בודד מחפשת להניח את משקל גופה. אופק פתוח למרחבי המדבר, צבע אחד בכל, מים אין לנפש והצמא שולט… בכל. רגל בוטחת מועדת, נופלת אל בין החולות מוות אורב לבטח למחפש ההרפתקאות צחיחות.