משוררים מתים חיים

את שיריהם

והם,

מצבותיהם,

חקוקות ללא ערר

מלבד הספק

שבכל מילה,

מלבד סימן השאלה

החבוי מאחרי כל אות