נעימה גדולה מתגלגלת

כרעם ביום בהיר.

ביד אומן מולחנת,

ותשתיתה דוק עצבת.

 

נכנסת אל ספיחי הדעת,

חודרת אל שיירי השפיות

מחוללת בריקוד מטורף

מכניסה גרמי שמיים

מסעירה ארבע רוחות

 

 בו היא הפיחה תמונה

של שלווה מאוד גדולה

הרמוניה ושלמות על

 בצד בדידות עמוקה

ועצב השוכן עמוק פנימה

בנפש האדם.

 

ואלו בעצם החומרים

שיוצרים