"בואי ניקח אישה

"ונקרא לה את

"ואז ניקח גבר ונקרא לו אני

"ואז...ניקח ערום

"ונקרא לו אהבה,ונישואין

"ונגיד שתהיה לנו בת

"ונקרא לה...והיא תשוב

"ואלטף שערה

"ואנפץ שיניה

"ואצטער,

"ואבכה,

"על אותה ילדה

"ואהבה ונישואין

"בואי ניקח ללב ונשתוק.