ממשלת – גזלנים ורודי – רשש: אל לכם! לסחוט מהעם, את אחרוני – מעותיו; חורבנכם קרב; המדינה תוססת! העם אומר: די לגזָל! השמש, לא תשקע! אותה להחביא, בסככות לא תצליחו; יום – דינכם יבוא! את גמולכם עוד תשלמו! גזלכם = חורבנכם! חורבן, כל השיטה הסוחטת; לא תהיה כפרה, על אשר ידיכם עשו!