גרגירי זהב חמקו מחופן בידיי. פרחה ציפור רכה מבין אצבעותיי. ענן לבן גז וחלף אל מול אל מול עיניי. כדור שקע במערב מעבר להריי. האם האם עמם נשאו עמם לקחו שמחת חיי? הו יפתי, נא לי אמרי אם יפול עוד אושר בחלקי. חדוות חיי הלכה חמקה פרחה על כנף פרפר. אותה לחפון ביד אחפוץ אך איך, לו רק אפשר. היתה עלמה יפה רכה ברחה אל ההרים. אותה לחבוק לעד אחפוץ לעד, לעד ולעולמים. האם האם... נא לי השיבי את צחוקי גנבת לבבי. נא לי החזירי אור שמשי נא שובי אל ביתי. האם האם..