בדרכי אירופה נדדתי

בין משעול למסילה למדתי

למצוא את החוט שאבד.

על העם שנדד ושרד

בדרכי היער והערבה

בין שנאה לאהבה

בין גרמניה לרומא

הן צפונה הן דרומה

 

החוט היהודי המקשר

הגורל המתעתע והמשקר

פעמים מחבר פעמים ניתק

התעתוע או משחק?

 

ברחבי היבשת מסילות

חורצות מסע וגורלות

כמה מהן ללא תקווה

אחדות שכוחות אל

רק מיעוטן מובילות

לארץ ישראל