זכרונות מימי בראשית
מאז שהבדיל
בין מים למים.
בין ארץ לשמיים
 
חכמת ימים עמוקה
מיני מצולות
שולחת גלי גלים
גלי רחש
של תבונה
אל החולות.


 
הד האדוות הסמויות
סוחפים אצות הדעת
התבונה 
היצירה
הלאה אל הלב
מעוררים שמחה
מעוררים כאב.


 
בין מתלולי החוף
ניתן למצוא אותם
מלחכים, נשברים
למאות ואלפים,
ממרחק אלפים
 
אפשר ליטול
אפשר לברוח
אי אפשר להתעלם
או לשכוח.