לא דיברנו על כל זאת,
לא הופיע אור השחר,
בטרם נס הליל
כי חמקה מאיתנו הבינה.
לא מיצינו האהבה,
כי רחקו  שפתיים,

הנה צלצל שעון
ועלתה השמש
והאור השתנה
כמבע עינייך,
אך עוד נותר זמן
לאהבה