לרגע אתמול שקעתי איתך לרגע ביוון-המצולה, אמא. לרגע הייתי את, ברזל-כאבך סרק בשרי, חרדתך שיסתה בי אלף פניה. ברגע ההוא מחלתי הכל. לרגע.