תחת העץ

ברגליים יחפות

תקרבנה שפתיים,

תקרבנה ידיים

ומשם אל הדרך

ההולכת בדרכה אל

העיר

בבית קפה ישן

על שולחן קטן

על גבי מפית שולחן

אכתוב מכתמיי

אעלה זכרונותיי

אחלק חלומותיי בינתיים

בשניים

ברגליים יחפות

בזרועות פשוטות

פתחי דלת הלב

הושיטי היד

יחד נצעד

יחד נצעד