מקצה העולם ועד קצהו

יבשה וגם ים

יעביר רוחו ברמה

למען יזמרו בשיר

כל המבקשים מזור.

 

למען יזל מטר

עלי ארץ נדכאת

בחגווי מדבר הדממה

הסוגר מכל עבר

 

הנה מכל עבר

יצוץ עשב השדה

כשיר תודה

לאחר הגשם היורד

 

הנה מכל עבר

ילדים מזמרים בקולם

ונערות עטורות פרחים

יוצאות לשדה

לרון בתודה

עלי הברכה.