כשראיתי אותך הייתי מוקסם

היופי שלך היה טבעי כמו הים

צלול ורגוע בלי גלים גועשים

שמתנפצים עלי והופכים לרסיסים

 

כמו שמים סוערים לפני הגשם הראשון

כך ליבי היה כשראיתיך אז בחלון

 

השמש התחבאה מאחורי ענן

אפור שחור וכל כך קטן

ראיתי מולי קרן אור

קו יפה שמסלק את השחור

 

כמו שמים סוערים לפני הגשם הראשון

כך ליבי היה כשראיתיך אז בחלון

 

ניגשתי אליך במבט מאוהב

אולי תהי לי כמו אותו קו

קטן ויפה ממש כמו הפרח

את הדבר שאותי משמח