הבסתי את האגו
עכשיו מכיל אני הכל

האגו מחייך
זה בשבילו הישג גדול