עורבא פרח

סיפור שנשכח

גוזל שצווח

ועכבר שברח.

 

עורבא פרח

בין אח לאח

במעשה נשכח

כך או כך

בציפיה נדרך

 

פרח עורבא

מקן לאורווה

מצא עורבת שווה

נמלא אהבה

לבו כלהבה

 

והנה

בקע גוזל שצווח

בין כך ובין כך

לרגע נזנח

כי עורבא לקניות נשלח,

ועכבר ששובע שכח

נתן עינו בו כך

והגוזל המסכן צווח,

אך עורבא חזר ולא שכח

ונתן בו מקור -טרח

והעכבר צווח

נשא רגליו וברח

 

עורבא פרח

סיפור שנשכח

גוזל שצווח

ועכבר שברח.