נהלום בעשירים! נהפכם עפר ואפר;
נרסקם שוק על ירך.
אל קרב-עולם קדימה, אחרי דגלינו!
קול המהפכה המתחדשת כנהר משתפך.

במאבק-המעמדות חַשֵל-יִחוּשָל רוחינו;
כחזיז ורעם נשקינו יבזיק.
כל בז ושודד לחם-חוקינו,
ידו תיטמן באזיק!