כשהחיים מפנים לך גב והעולם כולא אותך בסורגים, אתה מרגיש לבד, וחושב שאין לך אף אחד, רוצה להיתחבר לרגשות, מנסה להיתחבר לרגשות או לרגש שיציל אותך, מעצמך , שיעזור לך,שישחרר אותך ואתה מביט בחשיכה, שנמצאת לידך, ורוצה לשבור אותה, לשבור, לצאת, להשתלט, אתה רוצה לצאת לחופשי, להשתחרר, להרגיש, לנסות ולסיים את המעגל, המעגל שלא נגמר, שמשאיר אותך לבד בחשיכה ואתה רוצה לחלום, לקוות ולאהוב ולבסוף זה יקרה כאשר לא תצפה, ואז תהיה מנוסה, אתה תשבור, אתה תצא, אתה תשתלט, אתה תשתחרר, אתה תרגיש, אתה תנסה, אתה תחלום, אתה תקווה ואתה תאהב ואז ישבר המעגל!