את זוכרת שפעם אמרת, שפעםחשבת, לא חשוב מה יפול עלינו. את חושבת על זה שוב עכשיו, מפנה את הגב, כן, זה מה שנשאר בין שנינו. החדר שלי מול החדר שלך חדרים נוספים נפגשים במטבח. דלתות נסגרות, וכל חדר לעצמו. רעשים ששומעים משם, העיקר שלא פה. חלונות נפתחים מהר, ואוויר לנשימה מנסה לחדור לתוך הנשמה. ואני מנסה שהכל ימשיך כמו תמיד, אך תמיד זה נופל בגדול. ואולי זה מפחיד, שבכל זאת אני מצליח לבור שוב ליפול. החדר שלי מול החדר שלך, הדלתות נפתחו והרגע ברח. דלתות נסגרות... .