עמדה בקלילות של אביב כאילו היה כל הזמן ברשותה הרוח בחלל האויר עמדה בלא תנועה כאילו היתה תפוסה מחשבות האדנית על מעקה המרפסת עמדו ברחש חרישי כאילו היו לוחשים תפילה הפרחים בתוך האדנית עמד בקלילות של אביב בלא תנועה ברחש חרישי כאילו היה כל הזמן ברשותו תפוס מחשבות לוחש תפילה המתבונן בחלל האויר אל מעקה המרפסת אל תוך האדנית.