צעד אחר מילה

התמלא ממנה

תנה למעלה תחתיך

לעקבך

 

תחילה, שימה לכתר

לכיפה על ראשך- במקום בו נוצרת

תחילה פסע, עלהּ

עלה איתה

למילה הבאה

 

מילה אחר צעד

בעוד שלב פועם

וזרימת השכינה בין ראשך לרגליך

תעלה ותרד

בכל מדרגה

 

ומילה אחר מילה, תעלה

ותמשיך מבראשית, ההתחלה

את דם הנפש- חיי העולם

הישר אל

ברא