בבית הראשון אני גר

 זכרונות של הצלחות ואכזבות

     חושך על העור

רבוע כפול

 

הבית השני נמצא בדמיוני

שאיפות  ותוכניות

אור על החוסך

ספיראלה

?האם  תוכלו הבתים לחיות יחד