האקראי קורא לי

אל מעבר לים

לפגוש רסיס של שייכות

לברוח.

 

יצאתי אל הקצה

ואפיקים שנפתחו

הפכו מרשת של קשרים

לסיבה.

 

===*===

 

אני עלול ליפול

פחים אורבים בדרך

החבל בו אחזיק יכול להיות

מלכודת.

 

החבל אחוז בשני קצותיו

תבל ויושבי בה

העולם הזה פתאום נראה

קטן.

 

ואולי אוכל להכיר את כולם.