זהו לא קו האופק שמתרחק
אלא הוויתנו
נפרסת אל מול מציאות הזויה של
"דף דהוי
נקודות שמש
כרטיס לכיוון אחד בערבו של יום".

זו חוויה שקטה
נשיכה קדומה
חצאית פרומה

ללא ספק- יציאה.