כשפגשתי אותך,
היה נדמה
כאילו מכירים אנו אלפי שנים.
ועכשיו,
איני זוכר כלל,
מה היה לפנייך.

כל יום שעובר,
אהבתי אלייך מתעצמת.
כל רגע חולף,
חושק בך יותר ויותר.

ואם תשאלי עצמך:
(בניגון הגמרתי זה נשמע יותר טוב...)
מה אני מנסה להביע
בפתק הקטן הזה?
(שבינתיים התארך קמעא...)

האמת היא,
שאיני מנסה לומר
דבר שלא נאמר כבר בעבר,
רק רציתי להזכיר לך,
שאני אוהב אותך.