דבר גדול הבנתי:
תפיסת המציאות היא שקר!
אנשים כמהים להאמין
בדברים שיקלו להם את החיים...

ללא מחשבה,
מהי התכלית
ומהי המשמעות של המעשים,
ואם אמונתם קשורה לאמת.

ואם איני יודע
מהו האמת
ומהו השקר
הנדמה לו -

איך אברור לי
מהי התגלותך,
בתוך כל ההסתרים
אשר בהויה.