נדהם -
מהידיעה
שאיני יודע הכל.

מזועזע -
מההכרה שיש עוד מה ללמוד.

זעזעתי את יצר הגאוה הפנימי שלי,
כדי שאוכל להתחיל
במסע הארוך והקשה
להגיע למידת הענוה.