רוח מרחבים בצווארו הולמת

יושב הוא על סלע

בודד ויגע

מחכה הוא למשהו

שמא למישהו

זאת אין הוא יודע

מחכה ומחכה

ואין הוא מרפה

הטוב בסוף יגיע

  אם בו רק קצת ישקיע