אני מתחרט על השיר האחרון

על זה שלפניו

על שבכלל כתבתי

  אני מתחרט שנפלתי בפח

ושיצאתי משם ושזחלתי ושהלכתי

על זה שכנראה כבר מאוחר לתקן

אבל בלי ספק עוד מוקדם לקונן

על ילדותי המהירה מפגיעת הטורנדו

   על בגרותי  שאורכה כמו ההתאוששות מהנזקים

על הבגידות של כל מי שעליו סמכתי

.אני מתחרט את חרטת אמצע החיים