שמש השחרור, עוד תפציע! תעלה מעל אין – סוף מרחבים. עוד נשתחרר! משליטה קפיטליסטית ונצעד לעתיד אחר. שמש – החרות, תעלה ותפיץ את קרניה; פועלי – העולם, יקראו דרור. הצדק והשוויון, יאר – יאירו את מגמת – פנינו; חדל – יחדלו - המצוקות. למען המחר, נלחם ונרים דגלנו; אל החיים החדשים – נצעד! נביא שחרור לעולמנו ולעתיד, את השער נפתח!