ושוב ההשוואות המקוממות

ושוב טלאי כתום

ושוב חציית אור אדום

ושוב הטלת רפש ומום

הבוז לאותו טמטום

 

השוואה לא יאה

בין תקופתנו לשואה,

תמימות או טירוף

בורות של אספסוף?.

 

לכו וקראו על חיות אדם

שבחדוות רוע הקיזו דם,

לכו נא לספריות

קראו עדויות.

עלי תרצ"ט עד תש"ה

עלי עם שלא נושע