מה תביא עימה הרוח

בשובה מארצות נכר

שמא ריח המור או בשמי התפוח

מילות נבואה או צליל שכוח?

 

מה יביא עימו ליבי

מה תביא הנשמה

אולי פיסת זיכרון מעומעם

מן הגלגול שעבר

אות ועוד אות

וצליל מנגינה

מתוך סלע קדום

הר סיני

המתמזג עם עין הרוח